Nedělní bohoslužba 26.3.2023 - Duchovní boj (Petr Luhan)

 Meet - pro online skupinky

Prorok Zacharjáš - biblické hodiny

Veškeré aktivity našeho sboru najdeme ve sborovém kalendáři.

 Verše pro rok 2023

---------------------------------

 Velikonoční program:

Neděle 2.4. Květná neděle  (Večeře Páně) 9:30

Pátek 7.4. Velký pátek (Večeře Páně) 18:00

Neděle 9.4. Velikonoční neděle 9:30