Bohoslužby
Zobrazit záhlaví?

Nedělní ranní bohoslužba

Každou neděli v 9:30 se společně scházíme k výkladu biblického textu a modlitbám. Každý měsíc slavíme svátost Večeře Páně.

Bohoslužby vnímáme jako příležitost setkat se s Bohem ve společenství křesťanů. Setkání probíhá přibližně hodinu. Každou neděli od 9:00 před vlastní bohoslužbou probíhá ranní ztišení s modlitbami. V rámci bohoslužby je připraven program pro děti. Každý je srdečně zván.

 

Úterní studium Bible

Každé úterý od 19:00 probíhá ve spodním sále sborového domu setkání na tzv. “biblických hodinách”. Jedná se o hlubší teologický rozbor biblických textů, nebo diskusi, jak příběhům či pasážím Bible rozumět z teologického, historického a hlavně duchovního hlediska. Setkání trvá přibližně hodinu, zpívají se během něj písně a je zakončeno společnou modlitební chvílí.

 

Zajímavé nedělní večery

Nedělní večery nejsou pravidelné a jsou věnované netradičním setkáním, většinou začínají v 19:00 (není-li zveřejněno jinak). Pravidelně zveme zajímavé hosty z církve i mimo ni. Aktuální program v sekci Nejbližší setkání.