Ve středu od 18:00 proběhne večer chval. Každý je srdečně zván

chvály HP 26 06 19

Setkání nejen pro seniory

sobota 1. června 2019 v 15:00 v modlitebně CB Ve Žlíbku

Program :

· biblické slovo

· rozhovor se sestrou Bohunkou Jechovou

Těšíme se na vás!

Rut a Libor Pínovi

Na Velký pátek proběhne tradiční celocírkevní setkání v 10:00 v modlitebně CB Soukenická 15, Praha 1 (viz příloha).

Od 18:00 proběhne velkopáteční bohoslužba též v našem sboru, na níž přijal pozvání bratr Pavel Černý.Velky patek Soukenicka

Zveme vás na setkání při chválách a modlitbách v modlitebně Evangelické církve metodistické, viz pozvánka

V soboru 13.4.2019 v 15:00 proběhne v modlitebně CB Ve Žlíbku proběhne setkání nejen pro seniory

Program :
 biblické slovo - Tomáš Rais
 rozhovor se sestrou Jechovou
 vzpomínky na březnovou cestu po Izraeli
Těšíme se na vás!
Rut a Libor Pínovi

Letošní sborový víkend se bude konat v termínu 27.9. - 29.9.2019 v rekreačním středisku Šlovice. Informace budou zveřejňovány při oznámeních a zde, případně je možno se informovat u Filipa Gottwalda.

Letošní výroční členské shromáždění se bude konat v neděli 7.4.2019 od 14:30 ve sboru. Zprávy jednotlivých skupin zasílejte e-mailem Filipovi Gottwaldovi do 26.3.2019

Od neděle 10.2.2019 od 10 hodin do neděle 17.2.2019 do 10 hodin bude znovu probíhat Modlitební řetěz. Modlitební místnost bude tentokrát na faře u kostela sv. Ludmily římskokatolické církve v Horních Počernicích, adresa Na Chvalské tvrzi 860/1, Praha 9. Přihlásit se a najít další informace je možné zde.