Sobota 26.listopadu 2022 v 15 hod

v modlitebně Církve bratrské Ve Žlíbku

Program:
biblické zamyšlení bratra kazatele Michala Žemličky
rozhovor se sestrou Boženkou Beňovou provází Rut Pínová
o putování po ostrově Madeira bude vyprávět Daniel Pína

V rámci připomínky 120. výročí vzniku žižkovského sboru proběhne také přednáška Ing. Jiřího Schneidera na téma Křesťan a proměny světa.

Jak se našeho života a vzájemných vztahů dotýká rozvoj technologií? Znamená válka na Ukrajině konec míru a prosperity v Evropě?

Přednáška se uskuteční v CB Praha 3, Koněvova 151/24 15.11.2022 od 18:30 h.

120 vyroci

O víkendu 4. 11. - 6.11. 2022 se bude konat sborový víkend v Klášterním penzionu v Jiřetíně pod Jedlovou. Všechny informace a přihlášení je možné nalézt zde

Všechny dosavadní i nové nahrávky biblických výkladů listu Řmanům najdete na Youtube kanále "Nad Biblí"

odkaz: https://www.youtube.com/channel/UCs00bm1JME1pO4NKhrXUT8Q

Odkaz je též na úvodní straně našeho webu.

 

Instalace kazatele Petra Luhana za správce sboru v Čelákovicích

proběhne v neděli 19.6.2022 od 15:00 hodin v tamní modlitebně

Masarykova 2083, Čelákovice

Církve počernické ekumeny srdečně zvou na Ekumenickou svatodušní slavnost 5.6.2022 od 17:00 hodin v podzámčí (Křovinovo náměstí).

Srdečně Vás zveme na společnou bohoslužbu Církve bratrské na Velký Pátek 15. dubna 2022, která se bude konat od 10:00 hodin ze Sboru Církve bratrské v Praze 1. Kázat bude David Novák, předseda Rady Církve bratrské, bohoslužbu povede Bronislav Matulík, 1. místopředseda Rady Církve bratrské. Hudbou a zpěvem doprovodí bohoslužbu kapela PC Band, Lucie Soljaková, Josh Krato, Jakub Černý, Marek Hutr, Petr Jányš.

Bohoslužbu můžete sledovat na webové stránce https://cb.cz/praha1/portal/primy-prenos-nedelni-bohosluzby.

 

 

 

Video najdete na tomto odkaze:

https://youtu.be/QBGkjOltpDs

 

 

Video najdete na tomto odkaze:

https://youtu.be/e5wYkEG3XvI

 

V čem spočívá zrádnost odsuzování druhých? Na jakém základě bude soudit Bůh?

https://youtu.be/CgwQQitL4aE

 

Vážené sestry, vážení bratři ve sborech Církve bratrské,

srdečně Vás zveme na další společný online Večer chval Církve bratrské, který se bude konat v neděli 20. února 2022 od 16:00 hod. Večer chval bude tentokrát vysílán ze Sboru CB ve Vysokém Mýtě. Vystoupí hudební skupina NAAM. Online přenos bude možné sledovat na YouTube kanálu Sboru Církve bratrské ve Vysokém Mýtě. Odkaz na přenos naleznete na www.cbvm.cz a pozvánku v příloze e-mailu.

Záznam biblické hodiny 8.2.2022

https://youtu.be/9cM3XYymq3w

 

Záznam další biblické hodiny najdete na odkaze:

https://youtu.be/ejGBFn7JPd8

 

Vážení a milí,

s dalším nadcházejícím měsícem, přichází i termín dalších Počernických chval. Rádi navážeme na Alianční týden modliteb, který proběhl v lednu. Následující měsíc se tedy sejdeme 17. 2. 2022 od 18:00 hodin, v modlitebně Církve československé husitské na Náchodské 382/171.chvíly HP 17.2.20221024 1

Římanům 1,1-7

Co znamená výraz "otrok Kristův"? Jakou roli sehrávali Kristovi apoštolové? Jak lze shrnout "Boží evangelium"?

Video ke shlédnuti:

https://youtu.be/NTnpK9m_bjc

 

Milí přátelé,

církve počernické ekumeny srdečně zvou ke společným modlitbám. Jednotlivé bohoslužby budou přenášeny i online formou. Bližší informace na https://horni-pocernice.evangnet.cz/atm

Program:

Pondělí 10. ledna: Církev římskokatolická, kostel sv. Ludmily Na Chvalské tvrzi 857/1a

bohoslužbu vede Vojtěch Eliáš, káže Eva Cudlínová z Československé církve husitské

Úterý 11. ledna: Církev československá husitská, Náchodská 382/171

bohoslužbu vede Eva Cudlínová, káže Petr Procházka z Evangelické církve metodistické

Středa 12. ledna: Církev bratrská, Ve žlíbku 168/8

bohoslužbu vede Michal Žemlička, káže Alžběta Hanychová z Českobratrské církve evangelické

Čtvrtek 13. ledna: Evangelická církev metodistická, Křovinovo náměstí 12/18

bohoslužbu vede Petr Procházka, káže Marek Bačo z Life Church

Pátek 14. ledna: Českobratrská církev evangelická, Třebešovská 2101/46

bohoslužbu vede Alžběta Hanychová, káže Vojtěch Eliáš z Církve římskokatolické

Sobota 15. ledna: Life Church, Hrdoňovická 2559/18

bohoslužbu vede Jerry Lillard, káže Michal Žemlička z Církve bratrské

Pulnocni 2021

Vánoční program CB HP 2021

Srdečně zveme ke společnému slavení Kristova narození v našem sboru.

 

pátek 24.12. Půlnoční bohoslužba 23:00 hodin

sobota 25.12. Boží hod vánoční - bohoslužba od 10:00 hodin

neděle 26.12. Bohoslužba 9:30 hodin

úterý 28.12. Biblická hodina NEBUDE

 

 

V neděli 19.12.2021 od 9:30 hodin budeme mít dětskou vánoční slavnost. Vzhledem ke covidové situaci proběhne pravděpodobně formou předtočeného videa, které bude promítáno ve shromáždění. Zároveň bude vysílána i online. Krátkým slovem doprovodí kaz. Žemlička.

Setkání nejen pro seniory vzhledem k aktuální zdravotní situaci ZRUŠENO 

leták BikeDorost podzim 2021 min

O víkendu 8.-10.10.2021 se bude konat sborový víkend v Klášterním penzionu v Jiřetíně pod Jedlovou. Všechny informace a přihlášení je možné nalézt zde

pozvanka sborovka bw

Chvly HP 10.6.2021 1

Podle aktuálních vládních opatření je možno se v určitém počtu setkávat na bohoslužbách, přičemž podle plochy modlitebny v souladu s rozhodnutím staršovstva, je možno, aby počet návštěvníků činil 30 osob. Je však potřeba se nejprve zapsat do této tabulky, aby bylo zřejmé, že stanovený počet nebude přesáhnut. Do počtu lidí, kteří mohou navštívit bohoslužbu, se nezapočítájí osoby jako kazatel, zvukař, atd.

Nově se tedy těšíme na osobní setkávání alespoň v menší skupině.

Sbor: Přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod postel, a ne na svícen? Nic není skrytého, aby to jednou nebylo zjeveno, a nic nebylo utajeno, leč aby vyšlo najevo. (Marek 4:21-22)

Biblická hodina: Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. (1. Janova 1:5)

Jenštejn: Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy! (Žalm 111:10)

Staršovstvo: Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. (Izajáš 12:2)

Besídka: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. (Matouš 10:32)

Mládež - Explore: Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní. (Žalm 5:13)

Mládež+: Hospodin, váš Bůh, který jde před vámi, bude bojovat za vás. (Deuteronomium 1:30)

Mládež pokročilá: Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl.“ (Matouš 28:5-6)

Mládež – nejstarší: Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou. (Izajáš 5:21)

Dorost: Nebuď mi tím, kdo děsí. Tys mé útočiště v neblahý den. (Jeremjáš 17:17)

Sestry: Poslouchejte mě a plňte má slova, všechno, co vám přikazuji, a budete mým lidem a já vám budu Bohem. (Jeremjáš 11:4)

Diakonie: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. (Matouš 11:29)

Hospodářská Rada: Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a neklaňte se jim. Neurážejte mě dílem svých rukou a já s vámi nenaložím zle. (Jeremjáš 25:6)

Frisbee: Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. (Matouš 12:36-37)

Dětský klub Ovečka: Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo, on střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje. (Žalm 97:10)

Program online bohoslužeb v našem sboru v období Vánoc a Nového roku:

Pátek 25.12.2020, 10:00 - Boží hod Vánoční, kázání bude mít Pavel Mošner

Neděle 27.12.2020, 9:30, kázání bude mít Benjamín Kaleta

Pátek 1.1.2021, 10:00, kázání bude mít Jiří Rais

Neděle 3.1.2021, 9:30, kázání bude mít Michal Žemlička

Úterý 5.1.2021, 19:00, biblickou hodinu bude mít Michal Žemlička

Dále budou probíhat setkávání do odvolání pouze online formou, a to každou neděli od 9:30 a každé úterý od 19:00. Odkazy na jednotlivé přenosy budou vždy k dispizici na úvodní stránce tohoto webu.

Úterní biblické hodiny 22.12. a 29.12. jsou zrušeny

 

Úterní biblickou hodinu 24.11. povede bratr Michal Žemlička

Tuto neděli bude v rámci on-line bohoslužby slavena Večeře Páně. Odkaz na průběh slavení památky Večeře Páně byl zaslán e-mailem

Dne 11.11.2020 náš Pán odvolal do nebeského domova našeho milého bratra kazatele Andreje Beňu.
S vděčností za jeho požehnaný život mysleme i na celou jeho rodinu.

Milé sestry a milí bratři,

Na základě rozhodnutí vlády o zákazu bohoslužeb nad 10 osob ve vnitřních prostorách od 12.10.2020 vás informujeme, že veškeré bohoslužby budou probíhat pouze online formou. Nedělní ranní bohoslužby budou vždy od 9:30 z našeho sboru vysílány živě, úterní pak od 19:00 taktéž. Po těchto bohoslužbách bude možné se připojit ke společné online diskusi přes aplikace ZOOM (informace budou zveřejňovány). Setkávání ostatních skupin bude taktéž probíhat pouze online, informace k těmto setkáním budou zveřejňovat vedoucí těchto skupin.

(Vzhledem k aktuálním zdravotním opatřením bude možno sledovat živý přenos na webových stránkách CB Soukenická. V případě účasti na smutečním shromáždění je zapotřebí mít roušku.)

Oznámení sestra Toušková

V neděli 20.9.2020 proběhne od 15:00 výroční členská schůze za rok 2019. Během schůze proběhne dovolba 3 starších do staršovstva sboru.

6.9.2020 v 15:00 proběhne uvedení do vikariátu Benjamína Kalety v našem sboru, tuto bohoslužbu povede Petr Grulich. Původně ohlášený společný oběd se vzhledem k aktuální situaci neuskuteční!

Přihlásit se na sborový víkend je možno zde.

Sborový víkend 2020

Termín 25.9. - 28.9.2020, tentokráte spolu tedy můžeme strávit celý prodloužený víkend

Rekereační středisko Šlovice u Hřebečníků (odkaz zde), GPS 49.9665719N, 13.7377414E

Cena za pobyt: 1146 Kč pro děti do 12 let, 1446 Kč pro osoby nad 12 let. Děti do 2 let zdarma bez nároku na lůžko a stravu. Tyto ceny platí při přihlášení do 14.9.2020. Poté je přihášení o 100 Kč na osobu a pobyt dražší. Přihlásit se bude možné přes tento formulář do 21.9.2020, poté už pouze po konzultaci s Filipem Gottwaldem (777 206 390)

Zde provedená rezervace je závazná. Měnit ji lze pouze po telefonické konzultaci s Filipem Gottwaldem. Poté, co odešlete svojí rezervaci, budete vyzváni k zaplacení zálohy 200 Kč na osobu. Přihlášení lze do 14.9.2020 měnit zdarma. Poté vložená záloha propadá. Výjimkou jsou nenadálé stavy (nemoc, koronavirus, výbuch planety apod.)

Ubytování v pokojích v budově. Jedná se o dvou až pětilůžkové pokoje s nebo bez vlastního sociálního zařízení. Pokoje s vlastním sociálním zařízením budou přednostně přidělovány starším lidem. Rozmístění pokojů bude známo těsně před vlastním pobytem.

V ceně je zahrnuto ubytování v pokojích, celodenní strava (vyjma sobotního oběda, kdy je v plánu výlet). V sobotu přes poledne ani nebude možné si v areálu jídlo koupit.

V okolí je velké množství turistických cílů a zajímavostí, v nejbližším okolí je les, řeka a jiné možné cíle pro procházky. Přímo v areálu je možnost sportovního vyžití pro děti i dospělé.

V ceně není poskytnutí ručníků. V areálu je nutné mít s sebou přezůvky.

V areálu bude otevřen bar s nápoji a drobným občerstvením.

Pro informace o psech a dětských postýlkách je potřeba se ozvat Filipovi Gottwaldovi

Pozdní příjezdy a brzké odjezdy je třeba buď uvést do poznámky nebo se s nimi ozvat Filipovi Gottwaldovi.

Cestu si zajišťuje každý sám vlastním autem. (Hromadná doprava v místě je poměrně obtížná). V případě, že byste neměli odvoz, ozvěte se Filipovi Gottwaldovi.

 

Přihlášení

Vítán je každý. Přihlásit je možné pouze přes internetový formulář. Odkaz zde.

 

Kudykam?

Z Prahy nejlépe po dálnici D5 (případně II/605 pro ty, co nevlastní dálniční známku) až do Králova Dvora, odtud vpravo po silnici II/236 do Roztoků, odtud vlevo po II/201 do Hřebečníků, zde uhnout na Šlovice. Ještě těsně před značkou obce „ŠLOVICE“ je potřeba odbočit vpravo! Poté je třeba neodbočovat a jet podél pole až na konec cesty. Neboli tudy.

 

Strava:

Pátek večeře

Sobota snídaně, večeře

Neděle snídaně, oběd, večeře

Pondělí snídaně, oběd

 

Předběžný program:

Pátek příjezd (nejdříve v 15:00), přivítání, volný večer

Sobota ráno krátké ztišení, celodenní výlet dle tipů, které budou zveřejněny na místě (každý nápad bude vítán). Večer společný duchovní program, po něm volná zábava.

Neděle ráno společná bohoslužba, po obědě možnost společných sportů nebo opět výlet / procházka. Večer krátký společný program

Pondělí ráno společné duchovní zamyšlení

Všechny tyto informace budou vyvěšeny na sborových stránkách, na nástěnce ve sboru a něco málo občas i z kazatelny.

 

Za každého přihlášeného, prosím, pošlete 200 Kč zálohu na účet 1785320163/0800. Záloha je vratná do 14.9.2020. Zbytek peněz si vybere Filip Gottwald na místě.

Tak to by bylo k pokynům. Byla jich hromada, ale to hlavní: Moc se těším, že se zase společně uvidíme:) Kdyby něco, volejte Filipovi Gottwaldovi 777 206 390, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pokud koronavirus dovolí, sborový víkend se letos opět bude konat ve Šlovicích v rekreačním středisku a to v termínu 25.9. (pátek) - 28.9. (pondělí).

Informace budou zveřejňovány zde a jakmile to bude možné též ve sboru při oznámeních. Akci organizují Gottwaldovi