leták BikeDorost podzim 2021 min

O víkendu 8.-10.10.2021 se bude konat sborový víkend v Klášterním penzionu v Jiřetíně pod Jedlovou. Všechny informace a přihlášení je možné nalézt zde

pozvanka sborovka bw

Všechny nedělní ranní bohoslužby budou začínat v 10:00

4.7.2021, 10:00 společná bohoslužba se sborem na Černém Mostě, která se bude konat v tamní modlitebně (Stoliňská 2502/41b, Praha 9)

11.7.2021, 10:00 v našem sboru, kázání bude mít Albert Neitzel

18.7.2021, 10:00 v našem sboru, kázání bude mít Pavel Mošner (slavení Večeře Páně)

25.7.2021, 10:00 v našem sboru, kázání bude mít Tomáš Rais

1.8.2021, 10:00 v našem sboru společně se sborem z Černého Mostu

8.8.2021, 10:00 v našem sboru, kázání bude mít Jaromír Bubeníček

15.8.2021, 10:00 v našem sboru, kázání bude mít Pavel Mošner (slavení Večeře Páně)

22.8.2021, 10:00 v našem sboru, kázání bude mít Bejnjamín Kaleta

29.8..2021, 10:00 v našem sboru, kázání bude mít Jiří Rais (od 15:00 dojde k instalaci našeho nového kazatele, bratra Michala Žemličky)

5.9.2021, 9:30 mládež

V době prázdnin nebudou vysílany online video přenosy z bohoslužeb, pouze podle technických možností zvukový přenos a to zpětným vložením na sborový youtube kanál.

Chvly HP 10.6.2021 1

Podle aktuálních vládních opatření je možno se v určitém počtu setkávat na bohoslužbách, přičemž podle plochy modlitebny v souladu s rozhodnutím staršovstva, je možno, aby počet návštěvníků činil 30 osob. Je však potřeba se nejprve zapsat do této tabulky, aby bylo zřejmé, že stanovený počet nebude přesáhnut. Do počtu lidí, kteří mohou navštívit bohoslužbu, se nezapočítájí osoby jako kazatel, zvukař, atd.

Nově se tedy těšíme na osobní setkávání alespoň v menší skupině.

Sbor: Ani ve stáří a šedinách mě, Bože, neopouštěj, dokud neseznámím toto pokolení se skutky Tvé paže a s tvou bohatýrskou silou všechny, kteří přijdou. (Žalm 71:18)

Biblická hodina: Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha. (1 Kor. 6:20)

Jenštejn: "Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný. (Job 42:2)

Staršovstvo: Mnozí říkají: "Kdo nám dá užít dobrých věcí?" Avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine! Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní.

(Žalm 4:7-8)

Besídka: Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. (Jn. 4:23)

Mládež - Explore: Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi, tvoje věrnost se dotýká mraků. (Žalm 36:6)

Mládež – starší: Byl jsem pokořen a bylo mi to k dobru, naučil jsem se tvým nařízením. Zákon tvých úst je mi dražší než tisíce hřiven zlata nebo stříbra. (Žalm 119:71-72)

Mládež – pokročilá: Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách. (Žalm 25:4)

Mládež – nejstarší: Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek. (Žalm 127:2)

Dorost: Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. (Jn. 10:9)

Sestry: Hospodine, svými skutky působíš mi radost, plesám nad činy tvých rukou: (Žalm 92:5)

Diakonie: Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými." (Žalm 8:31-32)

Hospodářská Rada: Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. V Jeruzalémě dojdete potěšení." (Iza. 66:13)

Program online bohoslužeb v našem sboru v období Vánoc a Nového roku:

Pátek 25.12.2020, 10:00 - Boží hod Vánoční, kázání bude mít Pavel Mošner

Neděle 27.12.2020, 9:30, kázání bude mít Benjamín Kaleta

Pátek 1.1.2021, 10:00, kázání bude mít Jiří Rais

Neděle 3.1.2021, 9:30, kázání bude mít Michal Žemlička

Úterý 5.1.2021, 19:00, biblickou hodinu bude mít Michal Žemlička

Dále budou probíhat setkávání do odvolání pouze online formou, a to každou neděli od 9:30 a každé úterý od 19:00. Odkazy na jednotlivé přenosy budou vždy k dispizici na úvodní stránce tohoto webu.

Úterní biblické hodiny 22.12. a 29.12. jsou zrušeny

 

Úterní biblickou hodinu 24.11. povede bratr Michal Žemlička

Tuto neděli bude v rámci on-line bohoslužby slavena Večeře Páně. Odkaz na průběh slavení památky Večeře Páně byl zaslán e-mailem

Dne 11.11.2020 náš Pán odvolal do nebeského domova našeho milého bratra kazatele Andreje Beňu.
S vděčností za jeho požehnaný život mysleme i na celou jeho rodinu.

Milé sestry a milí bratři,

Na základě rozhodnutí vlády o zákazu bohoslužeb nad 10 osob ve vnitřních prostorách od 12.10.2020 vás informujeme, že veškeré bohoslužby budou probíhat pouze online formou. Nedělní ranní bohoslužby budou vždy od 9:30 z našeho sboru vysílány živě, úterní pak od 19:00 taktéž. Po těchto bohoslužbách bude možné se připojit ke společné online diskusi přes aplikace ZOOM (informace budou zveřejňovány). Setkávání ostatních skupin bude taktéž probíhat pouze online, informace k těmto setkáním budou zveřejňovat vedoucí těchto skupin.

(Vzhledem k aktuálním zdravotním opatřením bude možno sledovat živý přenos na webových stránkách CB Soukenická. V případě účasti na smutečním shromáždění je zapotřebí mít roušku.)

Oznámení sestra Toušková

V neděli 20.9.2020 proběhne od 15:00 výroční členská schůze za rok 2019. Během schůze proběhne dovolba 3 starších do staršovstva sboru.

6.9.2020 v 15:00 proběhne uvedení do vikariátu Benjamína Kalety v našem sboru, tuto bohoslužbu povede Petr Grulich. Původně ohlášený společný oběd se vzhledem k aktuální situaci neuskuteční!

Přihlásit se na sborový víkend je možno zde.

Sborový víkend 2020

Termín 25.9. - 28.9.2020, tentokráte spolu tedy můžeme strávit celý prodloužený víkend

Rekereační středisko Šlovice u Hřebečníků (odkaz zde), GPS 49.9665719N, 13.7377414E

Cena za pobyt: 1146 Kč pro děti do 12 let, 1446 Kč pro osoby nad 12 let. Děti do 2 let zdarma bez nároku na lůžko a stravu. Tyto ceny platí při přihlášení do 14.9.2020. Poté je přihášení o 100 Kč na osobu a pobyt dražší. Přihlásit se bude možné přes tento formulář do 21.9.2020, poté už pouze po konzultaci s Filipem Gottwaldem (777 206 390)

Zde provedená rezervace je závazná. Měnit ji lze pouze po telefonické konzultaci s Filipem Gottwaldem. Poté, co odešlete svojí rezervaci, budete vyzváni k zaplacení zálohy 200 Kč na osobu. Přihlášení lze do 14.9.2020 měnit zdarma. Poté vložená záloha propadá. Výjimkou jsou nenadálé stavy (nemoc, koronavirus, výbuch planety apod.)

Ubytování v pokojích v budově. Jedná se o dvou až pětilůžkové pokoje s nebo bez vlastního sociálního zařízení. Pokoje s vlastním sociálním zařízením budou přednostně přidělovány starším lidem. Rozmístění pokojů bude známo těsně před vlastním pobytem.

V ceně je zahrnuto ubytování v pokojích, celodenní strava (vyjma sobotního oběda, kdy je v plánu výlet). V sobotu přes poledne ani nebude možné si v areálu jídlo koupit.

V okolí je velké množství turistických cílů a zajímavostí, v nejbližším okolí je les, řeka a jiné možné cíle pro procházky. Přímo v areálu je možnost sportovního vyžití pro děti i dospělé.

V ceně není poskytnutí ručníků. V areálu je nutné mít s sebou přezůvky.

V areálu bude otevřen bar s nápoji a drobným občerstvením.

Pro informace o psech a dětských postýlkách je potřeba se ozvat Filipovi Gottwaldovi

Pozdní příjezdy a brzké odjezdy je třeba buď uvést do poznámky nebo se s nimi ozvat Filipovi Gottwaldovi.

Cestu si zajišťuje každý sám vlastním autem. (Hromadná doprava v místě je poměrně obtížná). V případě, že byste neměli odvoz, ozvěte se Filipovi Gottwaldovi.

 

Přihlášení

Vítán je každý. Přihlásit je možné pouze přes internetový formulář. Odkaz zde.

 

Kudykam?

Z Prahy nejlépe po dálnici D5 (případně II/605 pro ty, co nevlastní dálniční známku) až do Králova Dvora, odtud vpravo po silnici II/236 do Roztoků, odtud vlevo po II/201 do Hřebečníků, zde uhnout na Šlovice. Ještě těsně před značkou obce „ŠLOVICE“ je potřeba odbočit vpravo! Poté je třeba neodbočovat a jet podél pole až na konec cesty. Neboli tudy.

 

Strava:

Pátek večeře

Sobota snídaně, večeře

Neděle snídaně, oběd, večeře

Pondělí snídaně, oběd

 

Předběžný program:

Pátek příjezd (nejdříve v 15:00), přivítání, volný večer

Sobota ráno krátké ztišení, celodenní výlet dle tipů, které budou zveřejněny na místě (každý nápad bude vítán). Večer společný duchovní program, po něm volná zábava.

Neděle ráno společná bohoslužba, po obědě možnost společných sportů nebo opět výlet / procházka. Večer krátký společný program

Pondělí ráno společné duchovní zamyšlení

Všechny tyto informace budou vyvěšeny na sborových stránkách, na nástěnce ve sboru a něco málo občas i z kazatelny.

 

Za každého přihlášeného, prosím, pošlete 200 Kč zálohu na účet 1785320163/0800. Záloha je vratná do 14.9.2020. Zbytek peněz si vybere Filip Gottwald na místě.

Tak to by bylo k pokynům. Byla jich hromada, ale to hlavní: Moc se těším, že se zase společně uvidíme:) Kdyby něco, volejte Filipovi Gottwaldovi 777 206 390, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pokud koronavirus dovolí, sborový víkend se letos opět bude konat ve Šlovicích v rekreačním středisku a to v termínu 25.9. (pátek) - 28.9. (pondělí).

Informace budou zveřejňovány zde a jakmile to bude možné též ve sboru při oznámeních. Akci organizují Gottwaldovi