Podle aktuálních vládních opatření je možno se v určitém počtu setkávat na bohoslužbách, přičemž podle plochy modlitebny v souladu s rozhodnutím staršovstva, je možno, aby počet návštěvníků činil 30 osob. Je však potřeba se nejprve zapsat do této tabulky, aby bylo zřejmé, že stanovený počet nebude přesáhnut. Do počtu lidí, kteří mohou navštívit bohoslužbu, se nezapočítájí osoby jako kazatel, zvukař, atd.

Nově se tedy těšíme na osobní setkávání alespoň v menší skupině.