Letošní sborový víkend se bude konat v termínu 27.9. - 29.9.2019 v rekreačním středisku Šlovice. Informace budou zveřejňovány při oznámeních a zde, případně je možno se informovat u Filipa Gottwalda.