Zveme vás na setkání při chválách a modlitbách v modlitebně Evangelické církve metodistické, viz pozvánka