Na Velký pátek proběhne tradiční celocírkevní setkání v 10:00 v modlitebně CB Soukenická 15, Praha 1 (viz příloha).

Od 18:00 proběhne velkopáteční bohoslužba též v našem sboru, na níž přijal pozvání bratr Pavel Černý.Velky patek Soukenicka