Setkání nejen pro seniory

sobota 1. června 2019 v 15:00 v modlitebně CB Ve Žlíbku

Program :

· biblické slovo

· rozhovor se sestrou Bohunkou Jechovou

Těšíme se na vás!

Rut a Libor Pínovi