Setkání nejen pro seniory

sobota 23.listopadu 2019 v 15:00 v modlitebně CB Ve Žlíbku

Program :

- biblické slovo
- rozhovor s Lenkou a Jožkou Raisovými
- cesta do Vietnamu - Hlavničkovi

Těšíme se na vás!

Rut a Libor Pínovi