Rada Církve bratrská se na náš sbor obrátila s naléhavou výzvou připojit se k velikonoční sbírce Společenství evropských evangelických církví (GEKE či CPCE, kterého jsme jako Církev bratrská členy). Jde o sbírku věnovanou na podporu lékařské péče o lidi, kteří uvázli na ostrově Lesbos a v Aleppu.

„Na základě erupce koronaviru je nezbytně nutné okamžitě tišit už tak prekérní situaci v oblasti zdravotní péče tam, kde jsou lidé na útěku nebo vystaveni válečným sporům.“

Pokud se rozhodnete přispět, pošlete svoji částku na sborový účet č: 153875131/0300. Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte "Sbírka Lesbos".

Tuto výzvu ke sbírce stejně jako další aktuální informace najdete na www.leuenberg.eu.