10:00 12.7.2020 proběhne bohoslužba ve sboru na Černém Mostě (Tyrranus hall), kázat bude Benjamín Kaleta. Bude slavena Večeře Páně.

10:00 19.7.2020 Tomáš Rais (dále už budou probíhat bohoslužby v našem sboru vždy od 10:00, pokud není uvedeno jinak)

26.7. Petr Klement

2.8. Pavel Mošner společně s bratry a sestrami ze sboru Černý Most, bude slavena Večeře Páně.

10:00 9.8. proběhne bohoslužba ve sboru na Černém Mostě (Tyrranus hall), kázat bude Pavel Mošner.

16.8. Daniel Toušek

23.8. Jaromír Bubeníček

30.8. Tomáš Toušek

6.9.2020 9:30 Michal Žemlička. Po bohoslužbě bude společný sborový oběd. V 15:00 proběhne instalace vikáře Benjamína Kalety v našem sboru, kterou povede Petr Grulich.

20.9.2020 15:00 Výroční členská schůze s dovolbou 3 členů staršovstva.

Biblické hodiny budou obnoveny až 8.9.2020. Do té doby je možno navštívit biblické hodiny ve sboru v Čelákovicích a v Soukenické.