O nás
Zobrazit záhlaví?

Kdo jsme

Jsme komunita lidí věřících v Boha, rozmanitá skupina lidí všech generací, zájmů a povah. Učíme se hledat Boha a jsme mu vděčni za proměnu našeho života.

kdo jsme

 

Vedení sboru

Skupina vedoucích, tzv. “starších sboru”, která má na starosti technický a především duchovní chod sboru

Čemu věříme

Věříme, že na světě není jediný člověk, který by byl bez hříchu, křesťanů nevyjímaje. Věříme, že důsledkem hříchu je smrt a to smrt lidská i duchovní. Věříme, že Bůh poslal nevinného Ježíše Krista na kříž, aby vymazal dluh a trest, který odpovídá každému konkrétnímu lidskému hříchu, a tak přemohl duchovní smrt člověka. Věříme, že Bůh každý den usiluje o navázání vztahu s každým člověkem, k čemuž si používá mimo jiné i společenství věřících lidí – církev. Věříme, že hlavní postavou církve není žádný člověk, ale přímo Bůh. Věříme v trojjediného Boha: Boha Otce, Syna Ježíše a Přímluvce Ducha svatého. Věříme, že Bůh může a chce být Pánem každému člověku, který o to stojí.